Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki używania plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

×
+ A - + C -
obrazek
obrazek

 Realizowany od: 2017-10-01 do: 2019-08-31

„Twój czas”
nr  RPWM.11.01.02-28-0008/17
realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:  RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania:  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania:  RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji - projekty ZIT Olsztyn

Priorytetu Inwestycyjnego:  9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


1. cele projektu:

Celem projektu jest aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich sytuacji społeczno - zawodowej 

2. planowane efekty:

Objęcie wsparciem 55 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/ lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lata poprzez identyfikację ich potrzeb zawodowo - edukacyjnych. Zapewnienie indywidualnych spotkań ze specjalistami tj. psychologiem, doradcą zawodowym, coachem oraz pośrednikiem pracy. Uczestnicy   ukończą szkolenia dzięki którym nabędą nowe kompetencje bądź kwalifikacje oraz zrealizują staże zawodowe. Planowanym efektem jest przybliżenie osób bezrobotnych do rynku pracy, zniwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby pełnosprawne  w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia. 

3. wartość projektu:
985 251,60zł
 
4. Wkład Funduszy Europejskich:
837 463,86zł

 

Biuro Projektu 
ul. Żeromskiego 5/1A
10-351 Olsztyn 
tel: 500-504-219
e-mail: edukacyjnaszansa@op.pl 

Regulamin projektu

Informacje o projekcie oraz pliki do pobrania:

Harmonogram pośrednik pracy

harmonogram-pośredni pracy.docx

Start          Kursy, Szkolenia          Dystrybutorzy          Kontakt         Polityka prywatności