Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej powstała w 2003 r. z inicjatywy samorządów, przedsiębiorców i instytucji z terenu powiatu oleckiego. Fundacja promuje, pomaga i wspiera lokalne działania artystyczne i społeczne w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, kultury, sportu i turystyki, ograniczenia negatywnych skutków bezrobocia, integracji środowisk lokalnych, tworzenia partnerstw lokalnych.

http://www.fundacja.olecko.pl/