Projekty partnerskie

 

Wszelkie materiały (treści, teksty, dokumenty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie edukacyjna-szansa.pl lub edukacyjna-szansa.com.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie,przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Z nami osiągniesz cel

Projekt realizowany przez: 
Fundacja Wspólnie dla siebie ul. Żeromskiego 5/1A, 10-351 Olsztyn, 
wraz z partnerem :
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Żeromskiego 5/1A, 10-351 Olsztyn, tel: 500 504 219, e-mail: edukacyjnaszansa@wp.pl

Z nami osiągniesz cel nr RPWM.11.01.02-28-0010/20

Realizowany od: 2022-05-01 do: 2023-06-30

Miejsce realizacji projektu:

WARMIŃSKO-MAZURSKIE LIDZBARSKI KIWITY (GMINA WIEJSKA) LIDZBARK WARMIŃSKI (GMINA WIEJSKA) LUBOMINO (GMINA WIEJSKA) ORNETA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) ORNETA (OBSZAR WIEJSKI)

nr RPWM.11.01.02-28-0010/20

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:  RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania:  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania:  RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego:  9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

 

Plakat Formularz rekrutacyjny
Regulamin Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia
Zał. 5 Oświadczenia - GOPS,POPŻ,rejestracja, bezdomność,bierność Z nami osiągniesz cel Wrażliwe dane osobowe Z nami osiągniesz cel
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Umowa

 

II edycja

Klauzula informacyjna Informacja o braku powiązań

 

Rozwój i praca - to się opłaca!

Projekt realizowany przez: 

Szkolenia MS Marlena Sobieska - Ciesielska ul. Fiołkowa 1 10-687 Bartąg  
wraz z partnerem :
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Żeromskiego 5/1A, 10-351 Olsztyn, tel: 500 504 219, e-mail: edukacyjnaszansa@wp.pl

Rozwój i praca - to się opłaca! nr RPWM.11.01.01-28-0072/20

Realizowany od: 2022-05-01 do: 2023-06-30

Miejsce realizacji projektu:

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

DZIAŁDOWSKI,:DZIAŁDOWO (GMINA WIEJSKA), IŁOWO-OSADA (GMINA WIEJSKA),LIDZBARK (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA),LIDZBARK (OBSZAR WIEJSKI),RYBNO (GMINA WIEJSKA)

NIDZICKI:JANOWIEC KOŚCIELNY (GMINA WIEJSKA),JANOWO (GMINA WIEJSKA),KOZŁOWO (GMINA WIEJSKA)

NIDZICA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA),NIDZICA (OBSZAR WIEJSKI)

nr RPWM.11.01.02-28-0072/20

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:  RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania:  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania:  RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego:  9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie