Szkolenia z Funduszy Europejskich

Bieżące szkolenia:
 

1. „Opracowywanie Wniosków o Płatność i obsługa systemu SL2014”
2. „Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków UE”
3. „Zamykanie projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich
4. „Kontrola projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020”

 

Szczegółowy program oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania poniżej.

1. „Opracowywanie Wniosków o Płatność i obsługa systemu SL2014”
Program

Formularz zgłoszeniowy

2. „Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków UE”
Program
Formularz zgłoszeniowy

3. „Zamykanie projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich
- Program
Formularz zgłoszeniowy

4. „Kontrola projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020”
- Program
Formularz zgłoszeniowy