Projekty Warszawa

Wszelkie materiały (treści, teksty, dokumenty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie edukacyjna-szansa.pl lub edukacyjna-szansa.com.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie,przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Razem dbamy o siebie i rozwijamy się

Razem dbamy o siebie i rozwijamy się

Realizowany od: 2021-10-01 do: 2022-11-30
„Razem dbamy o siebie i rozwijamy się”
nr RPMA.09.01.00-14-g784/20-00
w ramach Działania 9.1,, Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego" RPO WM 2014-2020, projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej , zmienić sytuację życiową i zawodową spośród 80 osób w wieku od 18 lat o niskich kwalifikacjach, w tym os. bezrobotnych, będących mieszkańcami powiatu ostrowskiego : BROK (miasto), BROK (obszar wiejski), MAŁKINIA GÓRNA, ZARĘBY KOŚCIELNE.


Dofinansowanie projektu z UE: 883 101,03


Biuro Projektu
ul. Żeromskiego 5/1A
10-351 Olsztyn
tel: 500 504 219
e-mail: edukacyjnaszansa@op.pl

 

 

Regulamin Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych Ankieta
Oświadczenie akceptacji regulaminu Oświadczenia - GOPS, POPŻ, rejestracja, bezdomność, bierność
RODO Umowa uczestnictwa
Oświadczenie o zagrożeniu wykluczeniem społecznym Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku