Partnerzy

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej powstała w 2003 r. z inicjatywy samorządów, przedsiębiorców i instytucji z terenu powiatu oleckiego. Fundacja promuje, pomaga i wspiera lokalne działania artystyczne i społeczne w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, kultury, sportu i turystyki, ograniczenia negatywnych skutków bezrobocia, integracji środowisk lokalnych, tworzenia partnerstw lokalnych.

http://www.fundacja.olecko.pl/

MS Szkolenia Marlena Sobieska- Ciesielska

Firma Szkolenia MS oferuje wparcie w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, organizuje szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników. Oferuje także kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych. Świadczy usługi z zakresu koordynacji projektów, doradztwa zawodowego a także psychologicznego. Firma ciągle szuka nowych inspiracji, rozwija się i jest otwarta na współpracę.

https://szkolenia-ms.pl/

Centrum Nauka jazdy

Firma Centrum  to nie tylko kursy prawa jazdy, szkolenia dla kierowców zawodowych czy kandydatów na instruktorów skierowane do osób indywidualnych, ale również miejsce szkoleń  osób bezrobotnych w ramach projektów realizowanych ze środków Unii europejskiej, pracodawców oraz ich pracowników w ramach dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Bazy Usług Rozwojowych.

http://www.centrum-osk.pl/