Instytut Kosmetyki Profesjonalnej, Prywatna Szkoła Policealna Lucyny Wiewiórskiej w Skierniewicach