Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 1100,00 zł netto

Edukacyjna Szansa- oferuje szkolenia nauczycieli w zakresie Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zapraszamy!

Czas trwania
80 godzin

System zajęć
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela) lub stacjonarnym (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych)

Cel kursu
Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także przygotowanie do działalności pedagogicznej z młodzieżą i z dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, a także profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi

Adresaci
Osoby z wykształceniem średnim lub tytułem mistrza w rzemiośle lub przemyśle

Wykładowcy
Konsultanci, wizytatorzy, nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele czynni zawodowo

Program kursu

  • Komunikacja interpersonalna
  • Podstawy prawne i zagadnienia organizacji oświaty zawodowej w Polsce
  • Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania
  • Elementy psychologii
  • Podstawy dydaktyki ogólnej
  • Dydaktyka szczegółowa dla mistrzów i instruktorów praktycznej nauki zawodu
  • Dydaktyka szczegółowa dla wykładowców kursów
  • Praktyka pedagogiczna

Informacje dodatkowe
Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć, a przede wszystkim możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie firmy.

Termin rozpoczęcia - wrzesień 2012r.