Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo

Edukacyjna Szansa - prowadzi kursy w zakresie Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo - 1700,00 zł netto

Zapewnia pełne wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także przygotowanie do działalności pedagogicznej z młodzieżą i z dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, jak również profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi. Zapraszamy!

Czas trwania
270 godzin

System zajęć
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela) lub stacjonarnym (od poniedziałku do piątku, w wybrane 2 lub 3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych)

Cel kursu
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także uzyskanie uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Adresaci
Osoby z wykształceniem wyższym - studia I lub II stopnia.

Wykładowcy
Konsultanci, wizytatorzy, nauczyciele akademiccy.

Program kursu

  • Pedagogika ogólna
  • Teoria wychowania
  • Dydaktyka ogólna
  • Historia wychowania
  • Psychologia
  • Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
  • Wybrane zagadnienia z etyki zawodowej nauczyciela
  • Seminarium pedagogiczne
  • Emisja głosu
  • Praktyka pedagogiczna

Informacje dodatkowe
Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie firmy.

Termin Kursu - wrzesień 2012r