Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form oświatowych

Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form oświatowych. - 1000,00 zł netto

Zapraszamy!

Cel kursu:
Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą uzupełnić wiedzę teoretyczną i pragną podjąć działalność w dziedzinie szkolenia i nauczania w formach pozaszkolnych oraz osób przeprowadzających instruktaż stanowiskowy bhp.

Adresaci:

  • Wykładowcy prowadzące zajęcia dydaktyczne w ramach pozaszkolnych form kształcenia, a nie posiadające formalnego przygotowania pedagogicznego,
  • Pracodawcy lub osoby wyznaczone przez pracodawcę do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp dla nowo-zatrudnianych pracowników.

Wymóg posiadania ukończenia kursu pedagogicznego (znajomość metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego) wynika z zapisów § 11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie MEN stanowiące certyfikat dokumentujący zdobycie wiedzy i kwalifikacji w/w tematyce.

Program zajęć obejmuje m.in. zagadnienia:

  • Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy
  • Podstawy prawne i zagadnienia organizacji oświaty zawodowej w Polsce
  • Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania
  • Elementy psychologii
  • Dydaktyka szczegółowa dla wykładowców kursów
  • Praktyka pedagogiczna
  • Podstawy dydaktyki ogólnej itp.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć, a przede wszystkim możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.

Czas trwania kursu:
80 godzin dydaktycznych.

Termin Kursu - wrzesień 2012r