Kurs Pracownik Biurowy

Kurs Pracownik biurowy - 850 zł brutto

Czas trwania kursu: 16 h

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu:

 • zasad funkcjonowania biura firmy i organizacji pracy biurowej,
 • praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji pracy dyrektora,
 • prowadzenia dokumentacji biurowej.

PROGRAM KURSU:

 1. Organizacja pracy biurowej
  1. Podstawy działania biura.
  2. Wyposażenie i urządzenia techniki biurowej.
  3. Schemat organizacyjny.
  4. Zadania sekretariatu.
  5. Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji.
  6. Ewidencjowanie, archiwizacja dokumentów.
  7. Korespondencja biurowa.
  8. Dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki.
  9. Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt .
  10. Techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych.
  11. Rozliczanie podróży służbowej.
 2. Przepływ informacji w zarządzaniu biurem
  1. Informacja jako podstawa podjęcia decyzji.
  2. Warunki skuteczności informacji.
  3. Przekazywanie informacji.
 3. Obsługa urządzeń biurowych i komputera
  1. Obsługa: faxu, kserokopiarki, drukarki, skanera, bindownicy.
  2. Podstawy obsługi komputera.
  3. Przetwarzanie tekstów ? MS Word.
  4. Arkusze kalkulacyjne.
  5. Bazy danych na przykładzie MS Access.
  6. Internet.

Kurs zakończony certyfikatem.