Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki używania plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

×
+ A - + C -

WYKAZ PROWADZONYCH FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI,PEDAGODZY,OPIEKUNOWIE S.U


Wykaz prowadzonych form doskonalenia nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz studentów kierunków humanistycznych.

Program wszystkich kursów, szkoleń oraz warsztatów zawiera treści zgodne z podstawami wychowania, dydaktyki, metodyki nauczania oraz prawem oświatowym.

Każda z proponowanych form zawiera dokładnie opracowany zakres materiału oraz bibliografię. Uczestnicy szkoleń otrzymują skrypty z najważniejszymi treściami.

Wszystkie formy doskonalenia kończą się uzyskaniem przez słuchaczy zaświadczeń wraz z wykazem omawianych zagadnień oraz liczbą godzin dydaktycznych.

Osoby prowadzące szkolenia to pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, a przede wszystkich czynni zawodowo nauczyciele i wykładowcy akademiccy.

 

L.P.

 

TEMAT/NAZWA

 

FORMA

 

ADRESAT

LICZBA GODZIN

CENA

1.

Agresywny uczeń w klasie – formy pracy na lekcjach.

kurs

doskonalący

Zainteresowani nauczyciele

 

 

12

45 zl.

2.

Autobiografia jako metoda terapeutyczna.

kurs

doskonalący

Zainteresowani nauczyciele

 

10

40 zł.

3.

 

Specyfika pracy z dzieckiem z ADHD

kurs

doskonalący

Zainteresowani nauczyciele

 

8

40 zł.

4.

Kreatywny opiekun samorządu uczniowskiego.

kurs

doskonalący

Zainteresowani nauczyciele;

Opiekunowie SU

 

8

40 zł.

5.

Uczeń zdolny – szanse i zagrożenia.

kurs

doskonalący

Zainteresowani nauczyciele

 

6

40 zł.

6.

Jak przygotować się do wywiadówki?

szkolenie

Wychowawcy klas;

Zainteresowani nauczyciele

 

5

35 zł

7.

Agresja - gry i zabawy.

warsztaty

Nauczyciele nauczania zintegrowanego;

Pedagodzy szkolni

 

4

35 zł

8.

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

kurs

doskonalący

Zainteresowani nauczyciele

 

10

40 zł.

9.

Psychorysunek w pracy nauczyciela – terapeuty.

kurs

doskonalący

Pedagodzy szkolni;

Nauczyciele terapeuci;

Zainteresowani nauczyciele

 

25

110 zł.

10.

Uczeń z dysleksją rozwojową.

kurs

doskonalący

Pedagodzy szkolni;

Zainteresowani nauczyciele

 

10

40 zł.

11.

Wagary szkolne.

szkolenie

Pedagodzy szkolni;

Zainteresowani nauczyciele

 

5

35 zł

12.

Aktywizujące metody kształcenia.

szkolenie

Pedagodzy szkolni;

Zainteresowani nauczyciele

 

5

35 zł

12.

Trudności szkolne uczniów – opinie, orzeczenia, inna dokumentacja.

kurs

doskonalący

Pedagodzy szkolni;

Zainteresowani nauczyciele

 

10

40 zł.

13

Doskonalenie umiejętności wychowawczych.

szkolenie

Pedagodzy szkolni;

Zainteresowani nauczyciele

 

5

35 zł

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

obrazek
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 1100,00 zł netto

Edukacyjna Szansa- oferuje szkolenia nauczycieli w zakresie Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zapraszamy!

Czas trwania
80 godzin

System zajęć
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela) lub stacjonarnym (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych)

Cel kursu
Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także przygotowanie do działalności pedagogicznej z młodzieżą i z dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, a także profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi

Adresaci
Osoby z wykształceniem średnim lub tytułem mistrza w rzemiośle lub przemyśle

Wykładowcy
Konsultanci, wizytatorzy, nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele czynni zawodowo

Program kursu

* Komunikacja interpersonalna
* Podstawy prawne i zagadnienia organizacji oświaty zawodowej w Polsce
* Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania
* Elementy psychologii
* Podstawy dydaktyki ogólnej
* Dydaktyka szczegółowa- dla mistrzów i instruktorów praktycznej nauki zawodu
* Dydaktyka szczegółowa dla wykładowców kursów
* Praktyka pedagogiczna

Informacje dodatkowe
Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć, a przede wszystkim możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie firmy.


Termin rozpoczęcia - wrzesień 2012r.

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo

obrazek
Edukacyjna Szansa - prowadzi kursy w zakresie Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo - 1700,00 zł netto

Zapewnia pełne wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także przygotowanie do działalności pedagogicznej z młodzieżą i z dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, jak również profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi. Zapraszamy!

Czas trwania
270 godzin

System zajęć
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela) lub stacjonarnym (od poniedziałku do piątku, w wybrane 2 lub 3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych)

Cel kursu
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także uzyskanie uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.


Adresaci
Osoby z wykształceniem wyższym - studia I lub II stopnia.

Wykładowcy
Konsultanci, wizytatorzy, nauczyciele akademiccy.


Program kursu

* Pedagogika ogólna
* Teoria wychowania
* Dydaktyka ogólna
* Historia wychowania
* Psychologia
* Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących
i zawodowych
* Wybrane zagadnienia
z etyki zawodowej nauczyciela
* Seminarium pedagogiczne
* Emisja głosu
* Praktyka pedagogiczna

Informacje dodatkowe
Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie firmy.

Termin Kursu - wrzesień 2012r

Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form oświatowych

obrazek
Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form oświatowych. - 1000,00 zł netto

Zapraszamy!

Cel kursu:
Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą uzupełnić wiedzę teoretyczną i pragną podjąć działalność w dziedzinie
szkolenia i nauczania w formach pozaszkolnych oraz osób przeprowadzających instruktaż stanowiskowy bhp.


Adresaci:
Wykładowcy prowadzące zajęcia dydaktyczne w ramach pozaszkolnych form kształcenia, a nie posiadające formalnego przygotowania pedagogicznego,
Pracodawcy lub osoby wyznaczone przez pracodawcę do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp
dla nowo-zatrudnianych pracowników.

Wymóg posiadania ukończenia kursu pedagogicznego (znajomość metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego)
wynika z zapisów § 11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie MEN stanowiące certyfikat dokumentujący zdobycie wiedzy
i kwalifikacji w/w tematyce.

Program zajęć obejmuje m.in. zagadnienia:
- Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy
- Podstawy prawne i zagadnienia organizacji oświaty zawodowej w Polsce
- Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania
- Elementy psychologii
- Dydaktyka szczegółowa dla wykładowców kursów
- Praktyka pedagogiczna
- Podstawy dydaktyki ogólnej itp.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć,
a przede wszystkim możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.


Czas trwania kursu:
80 godzin dydaktycznych.

Termin Kursu - wrzesień 2012r

Start          Kursy, Szkolenia          Dystrybutorzy          Kontakt         Polityka prywatności