Zrealizowane projekty UE partnerskie

Wszelkie materiały (treści, teksty, dokumenty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie edukacyjna-szansa.pl lub edukacyjna-szansa.com.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie,przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Równe szanse dla wszystkich

Projekt realizowany przez:
Fundacja Wspólnie dla siebie z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5/1A, 10-070 Olsztyn,
wraz z partnerem :
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Żeromskiego 5/1A, 10-351 Olsztyn, tel: 500 504 219, e-mail: edukacyjnaszansa@wp.pl

Realizowany od: 2020-04-01 do: 2021-04-30

Równe szanse dla wszystkich

Miejsce realizacji projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE MRĄGOWSKI MIKOŁAJKI (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) MIKOŁAJKI (MIASTO) MIKOŁAJKI (OBSZAR WIEJSKI) MRĄGOWO (GMINA WIEJSKA) PIECKI (GMINA WIEJSKA) SORKWITY (GMINA WIEJSKA)

nr RPWM.11.01.01-28-0195/19

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego: 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Inwest Ekspert-Szkolenia

Inwest Ekspert-Szkolenia 10-149 Olsztyn, ul.Marii Zientary-Malewskiej 2/3 
wraz z partnerem :
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Żeromskiego 5/1A, 10-351 Olsztyn, tel: 500 504 219, e-mail: edukacyjnaszansa@wp.pl
Zrealizował następujące projekty :

- Inwestycja w siebie RPWM.11.01.01-28-0090/18 – zakończony 03.2020

- Dobry start w zawodowa przyszłość RPWM.11.01.01-28-0089/18 – zakończony 04.2020

- Kształcenie i rozwój RPWM.11.01.01-28-0122/18 – zakończony 12.2020

- Z nową wiedzą nowa praca RPWM.11.01.01-28-0121/18 – zakończony 01.2021

- Klucz do lepszego życia RPWM.11.01.01-28-0114/18 – zakończony 02.2021

- Aktywizacja przez edukacje RPWM.11.01.01-28-0024/19 – zakończony 04.2021

- Ścieżka kariery RPWM.11.01.01-28-0025/19  – zakończony 05.2021

-  Rozwój drogą do lepszego jutra RPWM.11.01.01-28-0026/19 – zakończony 08.2021

Biznes-Edukacja

Biznes-Edukacja z siedzibą przy ul. Gołdapska 67, 10-630 Olsztyn,
wraz z partnerem :
Edukacyjna Szansa AZIRO z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5/1a, 10-351 Olsztyn,
Zrealizował następujące projekty :

- Mój sukces RPWM.11.01.01-28-0062/18 – zakończony 12.20219

- Szansa na sukces RPWM.11.01.01-28-0054/18  – zakończony 02.2020

- Nowe umiejętności dla nowych wyzwań́ na rynku pracy  RPWM.11.01.01-28-0119/18 - zakończony 09.2020

- Równi zawodowo RPWM.11.01.01-28-0115/18 – zakończony 12.2020

Fundacja Polska Rodzina

Fundacja Polska Rodzina z siedzibą przy ul. Edyty Stein 37, 10-371 Kieźliny,
wraz z partnerem :
Edukacyjna Szansa AZIRO z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5/1a, 10-351 Olsztyn,
Zrealizował następujące projekty :

- Bądź gotowy na zmiany  RPWM.11.01.01-28-0068/18 – zakończony 02.2020

-  I ty możesz być aktywny zawodowo RPWM.11.01.01-28-0123/18 – zakończony 01.2021

- Perspektywa na jutro w Powiecie Iławskim  RPWM.11.01.01-28-0047/19 - zakończony 01.2021

- Perspektywa na jutro w Powiecie Braniewskim RPWM.11.01.01-28-0045/19  – zakończony 01.2021

- Perspektywa na jutro RPWM.11.01.01-28-0046/19 – zakończony 03.2021

- Moja praca RPWM.11.01.01-28-0136/19 – to ja zakończony 03.2021

- Perspektywa na jutro w Powiecie Bartoszyckim RPWM.11.01.01-28-0044/19 – zakończony 04.2021

-  Marzenie jest formą planowania RPWM.11.01.01-28-0138/19 – zakończony 05.2021

- Postaw na wyniki, nie wymówki RPWM.11.01.01-28-0139/19 – zakończony 06.2021

- Patent na nowy star RPWM.11.01.02-28-0012/20 – zakończony 08.2021

SUKCES EDUKACJA

SUKCES EDUKACJA Mariusz Gajak ul. Zientary Malewskiej 24A/4, 10-308 Olsztyn
wraz z partnerem :
Edukacyjna Szansa AZIRO z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5/1a, 10-351 Olsztyn,
Zrealizował następujące projekty :

- Patent na nowy start RPWM.11.01.01-28-0122/19 – zakończony 04.2021

- Nowy start - czas na ciebie RPWM.11.01.01-28-0121/19 – zakończony 04.2021

MS SZKOLENIE

MS SZKOLENIE ul. Poprzeczna 8/1, 10-281 Olsztyn
wraz z partnerem :
Edukacyjna Szansa AZIRO z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5/1a, 10-351 Olsztyn,
Zrealizował następujące projekty :

- Dobre życie lepszy start RPWM.11.01.01-28-0094/18 – zakończenie 01.2020

- Kwalifikacje + doświadczenie = sukces RPWM.11.01.01-28-0093/18 – zakończony 04.2020

- Wsparcie na starcie - powiat Działdowski RPWM.11.01.01-28-0036/19 – zakończony 10.2020

- Twoje możliwości ! RPWM.11.01.01-28-0035/19 – zakończony 11.2020

- Dobre życie - lepszy start. Edycja 2 RPWM.11.01.01-28-0037/19 – zakończony 01.2021

- Rozwój i praca RPWM.11.01.01-28-0124/19 – zakończony 03.2021

- Pracuj w Olsztynie-MOF RPWM.11.01.02-28-0037/20 – zakończony 07.2021

- Kurs na pracę RPWM.11.01.02-28-0036/20 - zakończony 08.2021

KONCEPT EDUKACJA

KONCEPT EDUKACJA ul. Stefana Grabowskiego 3/2 , 10-056 Olsztyn
wraz z partnerem :
Edukacyjna Szansa AZIRO z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5/1a, 10-351 Olsztyn,
Zrealizował następujące projekty :

- Droga do kariery RPWM.11.01.01-28-0015/18 – zakończony 08.2019

- Twoja przyszłość́ RPWM.11.01.01-28-0016/18 – zakończony 09.2019

- W stronę sukcesu RPWM.11.01.01-28-0018/18 – zakończony 10.2019  

- Twoje nowe możliwości RPWM.11.01.01-28-0058/18 – zakończony 12.2019

- Droga do aktywności zawodowej RPWM.11.01.01-28-0059/18 – zakończony 12.2019

- lepsze jutro RPWM.11.01.01-28-0060/18 – zakończony 01.2020

- Sposób na naukę̨ RPWM.11.01.02-28-0011/18 - zakończony 03.2020

- Droga w lepszą przyszłość́ RPWM.11.01.01-28-0106/18 – zakończony 05.2020

- Wspólnie w stronę̨ sukcesu RPWM.11.01.01-28-0138/18 – zakończony 10.2020  

- Wspólnie w przyszłość́ RPWM.11.01.01-28-0153/18 – zakończony 11.2020

- Sukces to TY RPWM.11.01.01-28-0061/18 – zakończony 01.2021

- W stronę̨ zatrudnienia i kariery RPWM.11.01.01-28-0015/19 – zakończony 01.2021

- Inwestuj w siebie RPWM.11.01.01-28-0016/19 – zakończony 01.2021

PFR