Projekty partnerskie

Wszelkie materiały (treści, teksty, dokumenty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie edukacyjna-szansa.pl lub edukacyjna-szansa.com.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie,przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Rozwój osobisty kreacją wizerunku siebie

Projekt realizowany przez: 
Inwest Ekspert-Szkolenia 10-149 Olsztyn, ul.Marii Zientary-Malewskiej 2/3
wraz z partnerem :
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Żeromskiego 5/1A, 10-351 Olsztyn, tel: 500 504 219, e-mail: edukacyjnaszansa@wp.pl

Rozwój osobisty kreacją wizerunku siebie nr RPWM.11.01.01-28-0125/19

Realizowany od: 2020-04-01 do: 2021-11-30

Miejsce realizacji projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE OSTRÓDZKI DĄBRÓWNO (GMINA WIEJSKA) GRUNWALD (GMINA WIEJSKA) ŁUKTA (GMINA WIEJSKA) MAŁDYTY (GMINA WIEJSKA) MIŁAKOWO (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) MIŁAKOWO (MIASTO) MIŁAKOWO (OBSZAR WIEJSKI) MIŁOMŁYN (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) MIŁOMŁYN (MIASTO) MIŁOMŁYN (OBSZAR WIEJSKI) MORĄG (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) MORĄG (MIASTO) MORĄG (OBSZAR WIEJSKI) OSTRÓDA (GMINA WIEJSKA)

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego: 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Edukacja wizją lepszej perspektywy

Edukacja wizją lepszej perspektywy nr RPWM.11.01.01-28-0126/19

Realizowany od: 2020-04-01 do: 2021-11-30

Miejsce realizacji projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE IŁAWSKI (cały powiat)

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego: 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Edukacja szansą lepszego jutra

Edukacja szansą lepszego jutra RPWM.11.01.02-28-0003/20

Realizowany od: 2020-06-01 do: 2021-10-31

Miejsce realizacji projektu: powiatu olsztyńskiego: Barczewo (gmina miejsko-wiejska), Barczewo (miasto), Barczewo (obszar wiejski), Dywity (gmina wiejska), Gietrzwałd (gmina wiejska), Jonkowo (gmina wiejska), Purda (gmina wiejska), Stawiguda (gmina wiejska), Olsztyn (cały powiat).)

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego: 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywność́ zawodowa kluczem do przyszłości

Aktywność́ zawodowa kluczem do przyszłości RPWM.11.01.02-28-0002/20

Realizowany od: 2020-08-01 do: 2021-12-31

Miejsce realizacji projektu: powiatu olsztyńskiego: Barczewo (gmina miejsko-wiejska), Barczewo (miasto), Barczewo (obszar wiejski), Dywity (gmina wiejska), Gietrzwałd (gmina wiejska), Jonkowo (gmina wiejska), Purda (gmina wiejska), Stawiguda (gmina wiejska), Olsztyn (cały powiat).

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego: 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W stronę aktywności

Projekt realizowany przez: 
Biznes-Edukacja z siedzibą przy ul. Gołdapska 67, 10-630 Olsztyn,
wraz z partnerem:
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Żeromskiego 5/1A, 10-351 Olsztyn, tel: 500 504 219, e-mail: edukacyjnaszansa@wp.pl

W stronę aktywności nr RPWM.11.01.01-28-0171/19

Realizowany od: 2021-05-01 do: 2022-04-30

Miejsce realizacji projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE DZIAŁDOWSKI RYBNO (GMINA WIEJSKA)

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego: 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Droga do aktywności

Droga do aktywności nr RPWM.11.01.01-28-0170/19

Realizowany od: 2020-11-01 do: 2022-01-31

Miejsce realizacji projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE (całe województwo) KĘTRZYŃSKI BARCIANY (GMINA WIEJSKA)

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego: 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wspólnie dla Siebie

Projekt realizowany przez:
Fundacja Wspólnie dla siebie z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5/1A, 10-070 Olsztyn,
wraz z partnerem :
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Żeromskiego 5/1A, 10-351 Olsztyn, tel: 500 504 219, e-mail: edukacyjnaszansa@wp.pl 

Wspólnie dla Siebie nr RPWM.11.01.01-28-0195/19

Realizowany od: 2020-09-01 do: 2021-09-30

Miejsce realizacji projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE LIDZBARSKI KIWITY (GMINA WIEJSKA) LIDZBARK WARMIŃSKI (GMINA WIEJSKA) LUBOMINO (GMINA WIEJSKA) ORNETA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) ORNETA (MIASTO) ORNETA (OBSZAR WIEJSKI) MRĄGOWSKI MIKOŁAJKI (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) MIKOŁAJKI (MIASTO) MIKOŁAJKI (OBSZAR WIEJSKI) MRĄGOWO (GMINA WIEJSKA) PIECKI (GMINA WIEJSKA) SORKWITY (GMINA WIEJSKA) WĘGORZEWSKI BUDRY (GMINA WIEJSKA) POZEZDRZE (GMINA WIEJSKA) WĘGORZEWO (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) WĘGORZEWO (OBSZAR WIEJSKI)

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego: 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywizacja to przyszłość - MOF

Projekt realizowany przez:
SUKCES EDUKACJA Mariusz Gajakul. Zientary Malewskiej 24A/4, 10-308 Olsztyn
wraz z partnerem :
Edukacyjna Szansa AZIRO, ul. Żeromskiego 5/1A, 10-351 Olsztyn, tel: 500 504 219, e-mail: edukacyjnaszansa@wp.pl

Aktywizacja to przyszłość – MOF nr RPWM.11.01.02-28-0009/20

Realizowany od: 2020-09-01 do: 2021-10-31

Miejsce realizacji projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE Olsztyńskiego - Barczewo (Gmina miejsko-wiejska), Barczewo (miasto), Barczewo (obszar wiejski) Dywity (Gmina wiejska), Gietrzwałd (Gmina wiejska), Jonkowo (Gmina wiejska), Purda (Gmina Wiejska), Purda (Gmina wiejska), Stawiguda (Gmina wiejska).

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego: 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Perspektywa lepszego rozwoju - MOF

Perspektywa lepszego rozwoju – MOF nr RPWM.11.01.02-28-0008/20

Realizowany od: 2020-12-01 do: 2021-12-31

Miejsce realizacji projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE Olsztyńskiego - Barczewo (Gmina miejsko-wiejska), Barczewo (miasto), Barczewo (obszar wiejski) Dywity (Gmina wiejska), Gietrzwałd (Gmina wiejska), Jonkowo (Gmina wiejska), Purda (Gmina Wiejska), Purda (Gmina wiejska), Stawiguda (Gmina wiejska).

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania: RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania: RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego: 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PFR