Zrealizowane projekty UE

Wszelkie materiały (treści, teksty, dokumenty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie edukacyjna-szansa.pl lub edukacyjna-szansa.com.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie,przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Od szkolenia do zatrudnienia II tura

Od szkolenia do zatrudnienia II tura

Realizowany od: 2020-09-01 do: 2021-09-30

„Od szkolenia do zatrudnienia II tura”

Miejsce realizacji projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE EŁCKI EŁK (GMINA WIEJSKA) KALINOWO (GMINA WIEJSKA) PROSTKI (GMINA WIEJSKA) STARE JUCHY (GMINA WIEJSKA) OLECKI (cały powiat) GOŁDAPSKI (cały powiat)

nr RPWM.11.01.01-28-0129/19

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:  RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania:  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania:  RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego:  9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Biuro Projektu
ul. Wojska Polskiego 5 p. 207
19-400 Olecko
tel: 798-966-866
e-mail: edukacyjnaszansaolecko@gmail.com

 

 

Regulamin Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie nr 1 Oświadczenie bezrobotny
Oświadczenie GOPS Oświadczenie POPŻ

Nowoczesny masażysta SPA

Z radością informujemy, że projekt ?Nowoczesny masażysta SPA? został zakończony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ? 2013, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4- Niepełnosprawni na rynku pracy w woj. warmińsko- mazurskim.

Daj sobie szansę

Miło nam poinformować , iż projekt Daj sobie szanse RPWM.11.01.01-28-0083/17 został zrealizowany oraz został zakończony 31.08.2018 r

Droga w przyszłość

Miło nam poinformować , iż projekt Droga w przyszłość RPWM.11.01.01-28-0067/17 został zrealizowany oraz został zakończony 30.09.2018 r

Teraz czas na ciebie

Miło nam poinformować , iż projekt Teraz czas na ciebie RPWM.11.01.01-28-0086/17 został zrealizowany oraz został zakończony 30.09.2018 r

Liczysz się tylko TY bądź aktywny

Miło nam poinformować , iż projekt Liczysz się tylko TY bądź aktywny RPWM.11.01.01-28-0092/17 został zrealizowany oraz został zakończony 30.11.2018 r

Lecimy w kierunku kariery

Miło nam poinformować , iż projekt Lecimy w kierunku kariery RPWM.11.01.01-28-0093/17 został zrealizowany oraz został zakończony 28.02.2019 r

Perspektywa na lepsze jutro

Miło nam poinformować , iż projekt Perspektywa na lepsze jutro RPWM.11.01.01-28-0112/17 został zrealizowany oraz został zakończony 31.05.2019 r

Droga do lepszego jutra

Miło nam poinformować , iż projekt Droga do lepszego jutra RPWM.11.01.01-28-0116/17 został zrealizowany oraz został zakończony 31.05.2019 r

Razem możemy wszystko

Miło nam poinformować , iż projekt Razem możemy wszystko RPWM.11.01.01-28-0006/18 został zrealizowany oraz został zakończony 30.06.2019 r

 

Młodzi aktywni

Miło nam poinformować , iż projekt Młodzi aktywni RPWM.11.01.01-28-0003/18 został zrealizowany oraz został zakończony 31.08.2019 r

Twój czas

Miło nam poinformować , iż projekt Twój czas RPWM.11.01.02-28-0008/17 został zrealizowany oraz został zakończony 31.08.2019 r

Od szkolenia do zatrudnienia

Miło nam poinformować , iż projekt Od szkolenia do zatrudnienia RPWM.11.01.01-28-0004/18 został zrealizowany oraz został zakończony 30.09.2019 r

Czas na zmiany

Miło nam poinformować , iż projekt Czas na zmiany RPWM.11.01.01-28-0005/18 został zrealizowany oraz został zakończony 31.10.2019 r

Postaw na siebie

Miło nam poinformować , iż projekt Postaw na siebie RPWM.11.01.01-28-0001/18 został zrealizowany oraz został zakończony 31.10.2019 r

Z nami zmienisz postawę na aktywną

Miło nam poinformować , iż projekt Z nami zmienisz postawę na aktywną RPWM.11.01.01-28-0064/18 został zrealizowany oraz został zakończony 29.02.2020 r

W drodze do zmian

Miło nam poinformować , iż projekt W drodze do zmian RPWM.11.01.01-28-0063/18 został zrealizowany oraz został zakończony 31.03.2020 r

Zmień swoją przyszłość

Miło nam poinformować , iż projekt Zmień swoją przyszłość RPWM.11.01.01-28-0092/18 został zrealizowany oraz został zakończony 30.04.2020 r

Samodzielnie w przyszłość

Miło nam poinformować , iż projekt Samodzielnie w przyszłość RPWM.11.01.01-28-0127/18 został zrealizowany oraz został zakończony 30.04.2020 r

Stawiaj na siebie

Miło nam poinformować , iż projekt Stawiaj na siebie RPWM.11.01.01-28-0066/18 został zrealizowany oraz został zakończony 31.05.2020 r

Zacznij od siebie

Miło nam poinformować , iż projekt Zacznij od siebie RPWM.11.01.01-28-0124/18 został zrealizowany oraz został zakończony 31.05.2020 r

Recepta na sukces

Miło nam poinformować, iż projekt Recepta na sukces RPWM.11.01.01-28-0091/18 został zrealizowany oraz został zakończony 31.05.2020 r

Czas na aktywność

Miło nam poinformować , iż projekt Czas na aktywność RPWM.11.01.01-28-0069/18 został zrealizowany oraz został zakończony 31.10.2020 r

Aktywność przeciw wykluczeniu

Miło nam poinformować , iż projekt Aktywność przeciw wykluczeniu RPWM.11.01.01-28-0126/18 został zrealizowany oraz został zakończony 30.11.2020 r

Uwierz w siebie

Miło nam poinformować, iż projekt Uwierz w siebie RPWM.11.01.01-28-0065/18 został zrealizowany oraz został zakończony 31.12.2020 r

Furtka do kariery

Miło nam poinformować, iż projekt Furtka do kariery RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 został zrealizowany oraz został zakończony 01.01.2021 r

Odnaleźć siebie

Miło nam poinformować , iż projekt Odnaleźć siebie RPWM.11.01.01-28-0125/18 został zrealizowany oraz został zakończony 31.03.2021 r

Integracja szansą rozwoju

Miło nam poinformować , iż projekt Integracja szansą rozwoju RPWM.11.01.01-28-0134/19 został zrealizowany oraz został zakończony 31.03.2021 r

Szansa na nowy start

Miło nam poinformować , iż projekt Szansa na nowy start RPWM.11.01.01-28-0133/19 został zrealizowany oraz został zakończony 31.05.2021 r

Młodzi aktywni II tura

Miło nam poinformować, iż projekt Młodzi aktywni II tura RPWM.11.01.01-28-0130/19 został zrealizowany oraz został zakończony 31.05.2021 r

Motywacja zawodowa - lepsza praca

Miło nam poinformować, iż projekt Motywacja zawodowa - lepsza praca RPWM.11.01.01-28-0132/19 został zrealizowany oraz został zakończony 30.06.2021 r

PFR