Aktualne projekty unijne AZIRO

Wszelkie materiały (treści, teksty, dokumenty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie edukacyjna-szansa.pl lub edukacyjna-szansa.com.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie,przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Doskonalenie zawodowe perspektywą rozwoju

Doskonalenie zawodowe perspektywą rozwoju

Realizowany od: 2020-09-01 do: 2022-02-28


„Doskonalenie zawodowe perspektywą rozwoju”

Miejsce realizacji projektu:WARMIŃSKO-MAZURSKIE PISKI BIAŁA PISKA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) BIAŁA PISKA (MIASTO) BIAŁA PISKA (OBSZAR WIEJSKI) ORZYSZ (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) ORZYSZ (MIASTO) ORZYSZ (OBSZAR WIEJSKI) PISZ (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) PISZ (OBSZAR WIEJSKI) RUCIANE-NIDA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) RUCIANE-NIDA (MIASTO) RUCIANE-NIDA (OBSZAR WIEJSKI) LIDZBARSKI LIDZBARK WARMIŃSKI (GMINA MIEJSKA) KIWITY (GMINA WIEJSKA) LIDZBARK WARMIŃSKI (GMINA WIEJSKA) LUBOMINO (GMINA WIEJSKA) ORNETA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) ORNETA (MIASTO) ORNETA (OBSZAR WIEJSKI)

nr RPWM.11.01.01-28-0131/19

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:  RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania:  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania:  RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego:  9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

 

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas na rozwój - MOF

Czas na rozwój - MOF

Realizowany od 2020-09-01 do 2021-10-31


„„Czas na rozwój – MOF””

Miejsce realizacji projektu: powiatu olsztyńskiego: Barczewo (gmina miejsko-wiejska), Barczewo (miasto), Barczewo (obszar wiejski), Dywity (gmina wiejska), Gietrzwałd (gmina wiejska), Jonkowo (gmina wiejska), Purda (gmina wiejska), Stawiguda (gmina wiejska), Olsztyn (cały powiat).

nr RPWM.11.01.02-28-0021/20.

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:  RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania:  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania:  RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego:  9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

 

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twój czas II edycja - MOF

Twój czas II edycja - MOF

Realizowany od: 2020-10-01 do: 2021-11-30


„Twój czas II edycja – MOF””

Miejsce realizacji projektu: powiatu olsztyńskiego: Barczewo (gmina miejsko-wiejska), Barczewo (miasto), Barczewo (obszar wiejski), Dywity (gmina wiejska), Gietrzwałd (gmina wiejska), Jonkowo (gmina wiejska), Purda (gmina wiejska), Stawiguda (gmina wiejska), Olsztyn (cały powiat).

nr RPWM.11.01.02-28-0023/20.

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:  RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania:  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania:  RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego:  9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

 

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas na twój sukces - MOF

Realizowany od: 2020-11-01 do: 2021-11-30


„Czas na twój sukces  – MOF””

Miejsce realizacji projektu: powiatu olsztyńskiego: Barczewo (gmina miejsko-wiejska), Barczewo (miasto), Barczewo (obszar wiejski), Dywity (gmina wiejska), Gietrzwałd (gmina wiejska), Jonkowo (gmina wiejska), Purda (gmina wiejska), Stawiguda (gmina wiejska), Olsztyn (cały powiat).

nr RPWM.11.01.02-28-0022/20.

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:  RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania:  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania:  RPWM.11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego:  9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

 

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Recepta na sukces

Recepta na sukces

Realizowany od: 2021-10-01 do: 2021-12-31

„Recepta na sukces”

Miejsce realizacji projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE LIDZBARSKI KIWITY (GMINA WIEJSKA) LIDZBARK WARMIŃSKI (GMINA WIEJSKA) LUBOMINO (GMINA WIEJSKA) ORNETA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) ORNETA (OBSZAR WIEJSKI)

nr RPWM.11.01.02-28-0011/20

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:  RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania:  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania:  RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego:  9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

 

Biuro Projektu
ul. Żeromskiego 5/1A
10-351 Olsztyn
tel: 500-504-219
e-mail: edukacyjnaszansa@op.pl

 

Regulamin Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenia - GOPS, POPŻ, rejestracja, bezdomność, bierność Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Oświadczenie o zagrożeniu wykluczeniem społecznym    

 

PFR