Aktualne projekty unijne AZIRO

Wszelkie materiały (treści, teksty, dokumenty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione na stronie edukacyjna-szansa.pl lub edukacyjna-szansa.com.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie,przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Recepta na sukces

Recepta na sukces

Realizowany od: 2021-10-01 do: 2022-12-31

„Recepta na sukces”

Miejsce realizacji projektu: WARMIŃSKO-MAZURSKIE LIDZBARSKI KIWITY (GMINA WIEJSKA) LIDZBARK WARMIŃSKI (GMINA WIEJSKA) LUBOMINO (GMINA WIEJSKA) ORNETA (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA) ORNETA (OBSZAR WIEJSKI)

nr RPWM.11.01.02-28-0011/20

realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:  RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania:  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania:  RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego:  9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

 

Biuro Projektu
ul. Żeromskiego 5/1A
10-351 Olsztyn
tel: 500-504-219
e-mail: edukacyjnaszansa@op.pl

 

Regulamin Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych Deklaracja uczestnictwa
  Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
Oświadczenia - GOPS, POPŻ, rejestracja, bezdomność, bierność Weryfikacja
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych Umowa

 

PFR