Rozeznania i szacowania cenowe

Warszawa
 

Realizowany od: 2021-10-01 do: 2022-11-30
„Razem dbamy o siebie i rozwijamy się”
nr RPMA.09.01.00-14-g784/20-00
w ramach Działania 9.1,, Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego" RPO WM 2014-2020, projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej , zmienić sytuację życiową i zawodową spośród 80 osób w wieku od 18 lat o niskich kwalifikacjach, w tym os. bezrobotnych, będących mieszkańcami powiatu ostrowskiego : BROK (miasto), BROK (obszar wiejski), MAŁKINIA GÓRNA, ZARĘBY KOŚCIELNE.


Dofinansowanie projektu z UE: 883 101,03

 

13.10.2021

 Szacowanie wartości zamówienia - doradca zawodowy

Szacowanie wartości zamówienia - psycholog

Szacowanie wartości zamówienia - wynajem sali

Szacowanie wartości zamówienia - usługa cateringowa

22.11.2021

Szacowanie wartości zamówienia - usługi szkoleniowe

21.10.2012

 Rozeznanie cenowe na doradcę zawodowego

 Rozeznanie cenowe na wynajem sali

 Rozeznanie cenowe na usługi cateringowe

24.11.2012

 Rozeznanie cenowe na usługi szkoleniowe

PFR