Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki używania plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

×
+ A - + C -
obrazek

 Realizowany od: 2019-01-01 do: 2020-10-31

„Czas na aktywność”

nr  RPWM.11.01.01-28-0069/18
realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:  RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania:  RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"

Numer i nazwa Poddziałania:  RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Priorytetu Inwestycyjnego:  9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

 

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2. planowane efekty:

 

Objęcie wsparciem 50 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/ lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lata poprzez identyfikację ich potrzeb zawodowo - edukacyjnych. Zapewnienie indywidualnych spotkań ze specjalistami tj. psychologiem, doradcą zawodowym, coachem oraz pośrednikiem pracy. Uczestnicy   ukończą szkolenia dzięki którym nabędą nowe kompetencje bądź kwalifikacje oraz zrealizują staże zawodowe. Planowanym efektem jest przybliżenie osób bezrobotnych do rynku pracy, zniwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby pełnosprawne  w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia. 

 

3. wartość projektu:
892 437,50 zł
 
4. Wkład Funduszy Europejskich:
758 571,87 zł


 

 

Biuro Projektu 
ul. Żeromskiego 5/1A
10-351 Olsztyn 
tel: 500-504-219
e-mail: edukacyjnaszansa@op.pl 

Informacje o projkcie oraz pliki do pobrania

Start          Kursy, Szkolenia          Dystrybutorzy          Kontakt         Polityka prywatności