MS Szkolenia Marlena Sobieska- Ciesielska

Firma Szkolenia MS oferuje wparcie w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, organizuje szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników. Oferuje także kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych. Świadczy usługi z zakresu koordynacji projektów, doradztwa zawodowego a także psychologicznego. Firma ciągle szuka nowych inspiracji, rozwija się i jest otwarta na współpracę.

https://szkolenia-ms.pl/