Opiekun osób starszych

Szkolenia - opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z profesjonalną obsługą pacjenta uwzględniającą ratownictwo przedmedyczne z jednostkami chorobowymi.

SZKOLENIE DOTYCZY MIASTA OLSZTYN I ŁODZI .

Szkolenie będzie organizowane w tygodniu lub weekendy.

Liczba godzin 48h. - 1600,00 zł ( cena przy grupie minimum 5 osób ) Przy szkoleniach indywidualnych ceny sa ustalane indywidualnie.

Harmonogram szkolenia:

 1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy - USTAWA O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM Dz.U. 06.191.1410- z dnia 20 października 2006 r
 2. OBOWIĄZKI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY, OBOWIĄZKI NAKŁADANE NA PRACODAWCE
 3. Psychospołeczne mechanizmy w odpowiedzi na pytanie dlaczego pomagamy innym?
 4. SKŁADNIKI BUDOWY CIAŁA LUDZKIEGO
 5. DZIAŁANIE I SKŁAD UKŁADÓW I NARZĄDÓW
 6. Zaburzenia pracy organizmu ludzkiego-narządy i układy
 7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)-definicja i prezentacja
 8. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 9. Zasady udzielania pomocy przy krwotokach
 10. Zasady udzielania pierwszej pomocy z ranami i złamaniami
 11. Następstwa działania ciepła i zimna na organizm
 12. Pierwsza pomoc przy zatruciach, wstrząsach, zadławieniach, omdleniach, epilepsji, zawale serca,
 13. Pierwsza pomoc przy hipoglikemii oraz hiperglikemii, oparzeniach, udarze mózgu oraz wypadku.
 14. Torba pierwszej pomocy - wyposażenie
 15. Organizacja miejsca wypadku
 16. Badanie i transport poszkodowanego.
 17. Gerontologia społeczna jako nauka
 18. Podstawowe pojęcia gerontologiczne
 19. Psychologia starzenia się i starości
 20. Aktywizacja społeczno-kulturalna osób starszych
 21. Dylematy egzystencjalne w późnej dorosłości
 22. Wolontariat seniorów
 23. Polityka społeczna i zdrowotna
 24. Prawne aspekty starości
 25. Instytucjonalne wspomagania osób starszych
 26. Organizacja, działalność i zarządzanie w pomocy społecznej i ochronie zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych
 27. Podstawy pielęgnacji i rehabilitacja seniorów
 28. Organizacja czasu wolnego dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 29. Definicja niepełnosprawności , choroby dotyczące wieku starszego
 30. Pomyślny proces starzenia
 31. Rola i zadania opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych .
 32. Praktyczne wskazówki w pielęgnacji, mierzenie ciśnienia, zakładanie pieluchy jednorazowej, przenoszenie na wózek inwalidzki itp.
 33. Rozróżnianie typu kienta - jak poznać typ klienta ( klient przyjacielski,uparty,doświadczony )
 34. Rozmowa z klientem.
 35. Oczekiwania klienta-jak poznać i rozpoznać oczekiwania klienta.
 36. Profesjonalna obsługa klienta step by step.
 37. Potrzeby klienta.
 38. Jak profesjonalnie i na najwyższym poziomie obsłużyć pacjenta i sprostać jego oczekiwaniom?
 39. Kontakt z pacjentem, efekt wow -wykroczenia poza jego oczekiwania.
 40. Budowa efektywnych relacji z pacjentem.
 41. Trudne sytuacje zawodowe-scenki sytuacyjne i ćwiczenia.
 42. Połączenie zdobytej wiedzy z zakresu geronotologii,pierwszej pomocy przedmedycznej oraz profesjonalnej obsługi pacjenta-ćwiczenia
 43. Resuscytacja osoby dorosłej-ćwiczenia
 44. Resuscytacja dziecka i niemowlęcia-ćwiczenia
 45. Mierzenie ciśnienia-ćwiczenia
 46. Zakładanie i zdejmowanie pieluchy-ćwiczenia
 47. Przenoszenie pacjenta z łóżka na wózek inwalidzki i z wózka na łóżko rehabilitacyjne.

Szkolenie zakończone certyfikatem i zaświadczeniem.