Szkolenia Biurowe

W tym dziale znajdziecie Państwo szkolenia takie jak:

 • kurs sekretarki
 • kurs podstawowy komputerowy
 • kurs pracownika biurowego

Kurs Sekretarki

Kurs sekretarki - 900 zł brutto

Czas trwania 16h

Cel szkolenia:
Osoby pełniące stanowisko asystentki/sekretarki są nieodzownym elementem kreowania pozytywnego wizerunku firmy w oczach klientów. Profesjonalna asystentka to prawa ręka szefa, dlatego zatem istnieje potrzeba poszerzania, doskonalenia kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych wymaganych do pracy na tym stanowisku.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Zdobyta wiedza i umiejętności podczas szkolenia pozwolą Paniom skuteczniej planować i organizować prace biura, właściwie dobierać metody, techniki i formy komunikowania się oraz skutecznie działać w sytuacjach trudnych i stresowych.
 • Nauczysz się efektywnej współpracy z szefem
 • Dowiesz się czym jest asertywność w biurze
 • Poznasz techniki prowadzenia korespondencji biurowej
 • Nauczysz się jak się skutecznie komunikować w miejscu pracy
 • Poznasz stosowny zasady stroju i stylu w miejscu pracy

Szkolenie polecamy dla asystentek / sekretarek, zarówno ze stażem zawodowym jak również dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę na tym stanowisku oraz dla wszystkich tych, którzy na co dzień zajmują efektywną obsługą biura.

Metodyka szkolenia: wykład, ćwiczenia

Materiały szkoleniowe: komplet wydrukowanych materiałów;

Kurs zakończony certyfikatem w języku polskim i angielskim.

Kurs Komputerowy

Kurs obsługi komputera - podstawowy - 1150 zł brutto, 16 godzin

Kurs obsługa komputera obejmuje następujące zagadnienia

 1. Podstawy obsługi komputera (system operacyjny WindowsXP):
  • Elementy budowy komputera
  • Zasady pracy w systemie Windows
  • Praca na plikach, folderach
  • Co to są skróty i jakie mają zastosowanie
  • Programy których używamy na co dzień: Notatnik a WordPad, Paint, kalkulator itp
  • Co to jest panel sterowania i do czego służy (m.in. zmiana rozdzielczości ekranu, zmiana wyglądu pulpitu itp)
  • Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy
 2. Organizacja i zarządzanie danymi na komputerze
  • Pliki i foldery
  • Tworzenie i kasowanie plików, folderów i skrótów
  • Kopiowanie, przenoszenie, wklejanie plików, folderów i skrótów
  • Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy
 3. Obsługa edytora tekstów Word - podstawy
  • Redagowanie dokumentu
  • Formatowanie tekstu
  • Praca z tabelami i na tabelach
  • Grafika w edytorze tekstu Word
  • Ustawianie dokumentu do wydruku
  • Drukowanie dokumentu
  • Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy
 4. Obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel - podstawy
  • Co to jest arkusz kalkulacyjny i do czego służy
  • Praca na arkuszu: omówienie budowy arkusza, wprowadzanie danych, kasowanie
  • Formuły i funkcje - podstawy
  • Sortowanie danych
  • Tworzenie wykresów
  • Ustawienia arkusza do wydruku, drukowanie arkusza
  • Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy
 5. Podstawy internet
  • Zasady obsługi przeglądarki internetowej ( na przykładzie Firefox, IE)
  • Do czego służy internet
  • Wyszukiwanie danych w internecie
  • Co to jest wirus? jak się chronić przed nim
  • Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy
 6. Poczta elektroniczna
  • Jak i gdzie założyć skrzynkę pocztową
  • Tworzenie, wysyłanie, odbieranie e-mail
  • Zarządzanie naszymi mailami, tworzenie folderów, przenoszenie, sortowanie maili, wyszukiwanie
  • Co to jest Spam i jak go unikać, czarna lista maili
  • Podsumowanie i sprawdzenie wiedzy

WYDAJEMY CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU

Kurs Pracownik Biurowy

Kurs Pracownik biurowy - 850 zł brutto

Czas trwania kursu: 16 h

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu:

 • zasad funkcjonowania biura firmy i organizacji pracy biurowej,
 • praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji pracy dyrektora,
 • prowadzenia dokumentacji biurowej.

PROGRAM KURSU:

 1. Organizacja pracy biurowej
  1. Podstawy działania biura.
  2. Wyposażenie i urządzenia techniki biurowej.
  3. Schemat organizacyjny.
  4. Zadania sekretariatu.
  5. Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji.
  6. Ewidencjowanie, archiwizacja dokumentów.
  7. Korespondencja biurowa.
  8. Dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki.
  9. Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt .
  10. Techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych.
  11. Rozliczanie podróży służbowej.
 2. Przepływ informacji w zarządzaniu biurem
  1. Informacja jako podstawa podjęcia decyzji.
  2. Warunki skuteczności informacji.
  3. Przekazywanie informacji.
 3. Obsługa urządzeń biurowych i komputera
  1. Obsługa: faxu, kserokopiarki, drukarki, skanera, bindownicy.
  2. Podstawy obsługi komputera.
  3. Przetwarzanie tekstów ? MS Word.
  4. Arkusze kalkulacyjne.
  5. Bazy danych na przykładzie MS Access.
  6. Internet.

Kurs zakończony certyfikatem.

PFR