Szkolenia Nauczycieli

Wykaz prowadzonych form doskonalenia nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz studentów kierunków humanistycznych.

Program wszystkich kursów, szkoleń oraz warsztatów zawiera treści zgodne z podstawami wychowania, dydaktyki, metodyki nauczania oraz prawem oświatowym.

Każda z proponowanych form zawiera dokładnie opracowany zakres materiału oraz bibliografię. Uczestnicy szkoleń otrzymują skrypty z najważniejszymi treściami.

Wszystkie formy doskonalenia kończą się uzyskaniem przez słuchaczy zaświadczeń wraz z wykazem omawianych zagadnień oraz liczbą godzin dydaktycznych.

Osoby prowadzące szkolenia to pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, a przede wszystkich czynni zawodowo nauczyciele i wykładowcy akademiccy.

L.P. TEMAT/NAZWA FORMA ADRESAT LICZBA GODZIN CENA
1. Agresywny uczeń w klasie – formy pracy na lekcjach. kurs doskonalący Zainteresowani nauczyciele 12 45 zł.
2. Autobiografia jako metoda terapeutyczna. kurs doskonalący Zainteresowani nauczyciele 10 40 zł.
3. Specyfika pracy z dzieckiem z ADHD kurs doskonalący Zainteresowani nauczyciele 8 40 zł.
4. Kreatywny opiekun samorządu uczniowskiego. kurs doskonalący Zainteresowani nauczyciele;
Opiekunowie SU
8 40 zł.
5. Uczeń zdolny – szanse i zagrożenia. kurs doskonalący Zainteresowani nauczyciele 6 40 zł.
6. Jak przygotować się do wywiadówki? szkolenie Wychowawcy klas;
Zainteresowani nauczyciele
5 35 zł
7. Agresja - gry i zabawy. warsztaty Nauczyciele nauczania zintegrowanego;
Pedagodzy szkolni
4 35 zł
8. Kurs kierowników wycieczek szkolnych kurs doskonalący Zainteresowani nauczyciele 10 40 zł.
9. Psychorysunek w pracy nauczyciela – terapeuty. kurs doskonalący Pedagodzy szkolni;
Nauczyciele terapeuci;
Zainteresowani nauczyciele
25 110 zł.
10. Uczeń z dysleksją rozwojową. kurs doskonalący Pedagodzy szkolni;
Zainteresowani nauczyciele
10 40 zł.
11. Wagary szkolne. szkolenie Pedagodzy szkolni;
Zainteresowani nauczyciele
5 35 zł
12. Aktywizujące metody kształcenia. szkolenie Pedagodzy szkolni;
Zainteresowani nauczyciele
5 35 zł
12. Trudności szkolne uczniów – opinie, orzeczenia, inna dokumentacja. kurs doskonalący Pedagodzy szkolni;
Zainteresowani nauczyciele
10 40 zł.
13. Doskonalenie umiejętności wychowawczych. szkolenie Pedagodzy szkolni;
Zainteresowani nauczyciele
5 35 zł

 

Karta zgłoszenia udziału w formie doskonalenia.