Szkolenia Nauczycieli

Wykaz prowadzonych form doskonalenia nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz studentów kierunków humanistycznych.

Program wszystkich kursów, szkoleń oraz warsztatów zawiera treści zgodne z podstawami wychowania, dydaktyki, metodyki nauczania oraz prawem oświatowym.

Każda z proponowanych form zawiera dokładnie opracowany zakres materiału oraz bibliografię. Uczestnicy szkoleń otrzymują skrypty z najważniejszymi treściami.

Wszystkie formy doskonalenia kończą się uzyskaniem przez słuchaczy zaświadczeń wraz z wykazem omawianych zagadnień oraz liczbą godzin dydaktycznych.

Osoby prowadzące szkolenia to pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, a przede wszystkich czynni zawodowo nauczyciele i wykładowcy akademiccy.

L.P. TEMAT/NAZWA FORMA ADRESAT LICZBA GODZIN CENA
1. Agresywny uczeń w klasie – formy pracy na lekcjach. kurs doskonalący Zainteresowani nauczyciele 12 45 zł.
2. Autobiografia jako metoda terapeutyczna. kurs doskonalący Zainteresowani nauczyciele 10 40 zł.
3. Specyfika pracy z dzieckiem z ADHD kurs doskonalący Zainteresowani nauczyciele 8 40 zł.
4. Kreatywny opiekun samorządu uczniowskiego. kurs doskonalący Zainteresowani nauczyciele;
Opiekunowie SU
8 40 zł.
5. Uczeń zdolny – szanse i zagrożenia. kurs doskonalący Zainteresowani nauczyciele 6 40 zł.
6. Jak przygotować się do wywiadówki? szkolenie Wychowawcy klas;
Zainteresowani nauczyciele
5 35 zł
7. Agresja - gry i zabawy. warsztaty Nauczyciele nauczania zintegrowanego;
Pedagodzy szkolni
4 35 zł
8. Kurs kierowników wycieczek szkolnych kurs doskonalący Zainteresowani nauczyciele 10 40 zł.
9. Psychorysunek w pracy nauczyciela – terapeuty. kurs doskonalący Pedagodzy szkolni;
Nauczyciele terapeuci;
Zainteresowani nauczyciele
25 110 zł.
10. Uczeń z dysleksją rozwojową. kurs doskonalący Pedagodzy szkolni;
Zainteresowani nauczyciele
10 40 zł.
11. Wagary szkolne. szkolenie Pedagodzy szkolni;
Zainteresowani nauczyciele
5 35 zł
12. Aktywizujące metody kształcenia. szkolenie Pedagodzy szkolni;
Zainteresowani nauczyciele
5 35 zł
12. Trudności szkolne uczniów – opinie, orzeczenia, inna dokumentacja. kurs doskonalący Pedagodzy szkolni;
Zainteresowani nauczyciele
10 40 zł.
13. Doskonalenie umiejętności wychowawczych. szkolenie Pedagodzy szkolni;
Zainteresowani nauczyciele
5 35 zł

 

Karta zgłoszenia udziału w formie doskonalenia.

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - 1100,00 zł netto

Edukacyjna Szansa- oferuje szkolenia nauczycieli w zakresie Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Zapraszamy!

Czas trwania
80 godzin

System zajęć
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela) lub stacjonarnym (od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych)

Cel kursu
Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także przygotowanie do działalności pedagogicznej z młodzieżą i z dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, a także profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi

Adresaci
Osoby z wykształceniem średnim lub tytułem mistrza w rzemiośle lub przemyśle

Wykładowcy
Konsultanci, wizytatorzy, nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele czynni zawodowo

Program kursu

 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy prawne i zagadnienia organizacji oświaty zawodowej w Polsce
 • Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania
 • Elementy psychologii
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Dydaktyka szczegółowa dla mistrzów i instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Dydaktyka szczegółowa dla wykładowców kursów
 • Praktyka pedagogiczna

Informacje dodatkowe
Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć, a przede wszystkim możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie firmy.

Termin rozpoczęcia - wrzesień 2012r.

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo

Edukacyjna Szansa - prowadzi kursy w zakresie Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo - 1700,00 zł netto

Zapewnia pełne wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także przygotowanie do działalności pedagogicznej z młodzieżą i z dorosłymi w zakresie prowadzenia kursów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, jak również profesjonalnego kierowania zespołami pracowniczymi. Zapraszamy!

Czas trwania
270 godzin

System zajęć
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela) lub stacjonarnym (od poniedziałku do piątku, w wybrane 2 lub 3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych)

Cel kursu
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, a także uzyskanie uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Adresaci
Osoby z wykształceniem wyższym - studia I lub II stopnia.

Wykładowcy
Konsultanci, wizytatorzy, nauczyciele akademiccy.

Program kursu

 • Pedagogika ogólna
 • Teoria wychowania
 • Dydaktyka ogólna
 • Historia wychowania
 • Psychologia
 • Metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
 • Wybrane zagadnienia z etyki zawodowej nauczyciela
 • Seminarium pedagogiczne
 • Emisja głosu
 • Praktyka pedagogiczna

Informacje dodatkowe
Wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru MEN.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie firmy.

Termin Kursu - wrzesień 2012r

Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form oświatowych

Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form oświatowych. - 1000,00 zł netto

Zapraszamy!

Cel kursu:
Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą uzupełnić wiedzę teoretyczną i pragną podjąć działalność w dziedzinie szkolenia i nauczania w formach pozaszkolnych oraz osób przeprowadzających instruktaż stanowiskowy bhp.

Adresaci:

 • Wykładowcy prowadzące zajęcia dydaktyczne w ramach pozaszkolnych form kształcenia, a nie posiadające formalnego przygotowania pedagogicznego,
 • Pracodawcy lub osoby wyznaczone przez pracodawcę do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp dla nowo-zatrudnianych pracowników.

Wymóg posiadania ukończenia kursu pedagogicznego (znajomość metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego) wynika z zapisów § 11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwenci otrzymują Zaświadczenie MEN stanowiące certyfikat dokumentujący zdobycie wiedzy i kwalifikacji w/w tematyce.

Program zajęć obejmuje m.in. zagadnienia:

 • Zagadnienia z psychologii i psychologii pracy
 • Podstawy prawne i zagadnienia organizacji oświaty zawodowej w Polsce
 • Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania
 • Elementy psychologii
 • Dydaktyka szczegółowa dla wykładowców kursów
 • Praktyka pedagogiczna
 • Podstawy dydaktyki ogólnej itp.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć, a przede wszystkim możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.

Czas trwania kursu:
80 godzin dydaktycznych.

Termin Kursu - wrzesień 2012r

PFR