Warsztaty z dietetyki

Warsztaty z Dietetyki - 600 zł netto

  1. składniki odżywcze
  2. zasady racjonalnego żywienia osób zdrowych
  3. zasady racjonalnego żywienia osób chorych
    • rodzaj diet
    • nawyki żywieniowe
    • podstawowe błędy
  4. układanie diet - praktyka

Trwa 8 godzin.

Zakończone certyfikatem w j. polskim i angielskim.